Skip to main content

MAS Hustopečsko

MAS Hustopečsko

Republika Kraví hora pořídila za účelem zlepšení své spolkové činnosti 10 ks nových lavkostolů a 2 informační tabule.

Tyto investice jsou řešeny ve spoluprací a s podporou MAS Hustopečsko, z. s. v rámci Programu rozvoje venkova

PUBLICITA SZIF