Republika Kraví hora
Jméno:    Heslo:    

Vinařství Bořetice facebook Vinařství Bořetice youtube
Newsletter
PARTNEŘI
Bořetice Modré hory
O REPUBLICE KRAVÍ HORA

Orgány

 • prezident - Procházka Jaroslav

 • předseda vlády - Pilař Karel

 • ministr zahraničí - Bukovský Václav

 • ministr financí    - Kalousek Leopold

 • ministr obchodu- Kubík Pavel

 • ministr vnitra- Novák Stanislav 

 • ministr spravedlnosti - Sadílek Ondřej

 • ministr životního prostředí a okrasy republiky - Vala Miloslav

 • ministr pro obrany - Újezdský Radek 

 • ministr pro digitalizaci - Langer Michal

 • ministr vinařství - Sadílek Lukáš

 • ministr kvality vína a sklepního hospodářství - Jambor Jakub

 • ministr vinohradnictví a pergmistr viničních hor - Popovský Libor

 • ministr koštů a degustací - Novák Michal

 • ministr turismu - Herůfek Marek

 • ministr kultury, osvěty a propagandy - Vojtěšek Dalibor

 


Pár základních údajů vlády Svobodné spolkové republiky Kraví Hora

KIS – Kravihorská informační služba (sem se rekrutují agenti z nejuplkanějších bab z obce. Ty ví o všem kde se co šustne)

KURNA – Kravihorský útvar rychlého nasazení

KOI – Kravihorská ochutnávací inspekce – hlídá kvalitu vína u občanů republiky

SIRKOVÁ KOMISE –vyhledává u vinařů nejobávanější nemoc vína – sirku

KAVKA – Kravihorská akademie věd – pracuje na úkolech podle zadání vlády KHR

NOELOVA CENA – je udělována KAVkou a schvalována vládou v současné době je připravena pro řešitele těchto úkolů:

a) Přenos ptačí chřipky na špačky

b) Vliv kvasícího burčáku na globální oteplování země

c) Vliv radaru, který nechtějí v česku, při možném umístění na Kraví hoře (nabídnuto USA) na vinaře a hrozny

d) Záchrana a překlad archeologického nálezu při orání ve vinohradě tak zvané Rukopisy Kravihorské

MATO – Moravská Asociace Týlové Obrany alias Maso Alkohol Turistika Obžerství. Obranný pakt pro podobné státní útvary (knížectví, království, markrabství…) Jsou s nimi uzavírány smlouvy o „Přátelství,spolupráci a neútočení na věčné časy a ani o minutu déle. Dosud uzavřeno s Valaškým královstvím ( Bolek Polívka),Markrabstvím Lašským (Radim Uzel), rozpracováno s Lojzou I. Sekulským…

ARMÁDA – na rozkaz prezidenta (viz přílohu) jedenkrát za rok musí vláda a každý občan republiky co vlastní zbraň na manévry do brněnské Prototypy

(náš konzulát, kde mají tunely na testování skutečných zbraní). Střílí se z pistolí,revolverů,pušek, Kalašnikovů… a poté se testují (až jsou jejich zbraně spolehlivě uloženy v trezorech) naše zbraně hromadného potěšení – pistole ráže O,7litru obou barev.

VÁLEČNÉ LOĎSTVO a námořní základna v italském Martinsikuru.Velitelem je kapitán rybářské lodi ve výslužbě povýšený do hodnosti admirála.

VÁLEČNÉ LETECTVO je bez velení.Velitelem byl jen tři měsíce hrdina,zemřelý generál Peřina, povýšený v Kraví hoře na maršála s právem nosit maršálskou hůl – koštýř.

KANCELÁŘ PREZIDENTA – je v hotelu Kraví hora. Slouží jako reprezentační místnost, kde se přijímají vzácné návštěvy a jako minigalerie.

SÍDLO PREZIDENTA A VLÁDY je v obecním sklepě a slouží:

a) Pro zasedání vlády každý první pátek v měsíci

b) Sídlo banky Kraví hora pro tekutý poklad republiky

c) Sídlo ministerstva slibů a dotací

d) Sídlo ministerstva pošt,šeptandy a spojů různých

e) Sídlo KAVky (Kravihorské akademie věd)

f) Zázemí pro konání sportovních a kulturních akcí

KONZULÁTY – je jich mnoho v ČR a ve světě. Nejvzdálenější jsou v USA a Moskvě ( viz konzuláty)

ROZHLEDNA - tu si postavili kravihorci nad vinohrady v Kravích horách v roce 2006, je dřevěná a má výšku 15 m

KRÁVA - jako symbol republiky darovala městská část Prahy – Horní Počernice. Byla pokřtěna jménem Burčinka hejtmanem jihomoravského kraje ing Juránkem a starostou městské části Prahy Horní Počernice panam Liškou. Je ustájena před hotelem Kraví hora.

ZVONICE SVOBODY – je umístěna před hotelem Kraví hora a každý může:

a) Svobodně po vzoru Londýna pronášet zde své myšlenky s omezením.

b) Mluvit může jen dvě minuty.

c) Jen jednou za 14 dnů.Ukecaní by zde frflali furt.

d) Nesmí se nadávat na prezidenta KHR.

JSME APOLOTIČTÍ - uznáváme jen stranu velkou a malou

JSME MILITARISTÉ – ve velkém vyrábíme a rozšiřujeme zbraně hromadného potěšení

REPREZENTAČNÍ PLES KHR – každým rokem o plesové sezoně v kulturním domě v Bořeticích. Místo předtančení nastupuje vláda za zvuku ryčného pochodu pod praporem republiky a prezident za zvuku fanfár z Libuše ke krátkému zasedání vlády. V roce 2008 29.2. jsme předvedli parodii na volbu prezidenta ČR.